En stund är vi vackra på jorden
Lyssna gratis här:

En stund är vi vackra på jorden

En stund är vi vackra på jorden är skriven av den vietnamesisk-amerikanske författaren och poeten Ocean Vuong. Romanen är en debutroman, där Andreas Lundbergs svenska översättning släpptes under våren 2020. Du kan lyssna på boken som ljudbok gratis.

En stund är vi vackra på jorden är en autofiktion, där författaren tar hjälp av egna erfarenheter och upplevelser i skapandet av en fiktiv berättelse. Med jaget i centrum, utvecklar Vuong en gripande familjeberättelse, uppbyggd som ett brev från en son till sin mor. Romanens centrala teman är frihet och försoning - ur ett flertal bemärkelser. En kraftfull historia om sonens frustration gentemot sin mor, som vägrade att lära sig att läsa. Bokens format förblir bitskt i sammanhanget då Little Dog, väljer att skriva brev till modern, som inte kan läsa. Och det är just denna detalj som betonar bokens originalitet.

Handling

Huvudkaraktären Little Dog, som är i tjugoårsåldern, drivs av en längtan efter förståelse från både sin mor och från samhället. Med hjälp av minnen från barndomen förmedlar han sin frustration gentemot moderns kontroversiella uppfostran. Vuongs roman blev en omedelbar bästsäljare som hyllas av recensenter världen över, inte minst för det poetiska språket och de samhällsaktuella ämnena. Författaren har tidigare fått ett flertal utmärkelser, där bland T.S. Eliot Prize och The Whiting Award för diktsamlingen Natthimmel med kulhål. Ta chansen att lyssna på En stund är vi vackra på jorden gratis under en begränsad tidsperiod genom att prova en valfri ljudboksapp.

Boken präglas av starka händelseskildringar, inte minst från när modern slog Little Dog för att sedan be om förlåtelse och försöka ursäkta sitt beteende. Ett par paragrafer senare upprepas samma mönster, men utifrån andra händelser. Som när modern kastar lego i huvudet på Little Dog för att sedan plåstra om honom. Det visas senare att moderns utbrott bottnar i en traumatisering från Vietnamkriget. Från detta moment förblir kriget en metafor för hela berättelsen. Kriget som sker länder emellan blir en symbol för den ofred som skapas genom konflikter mellan familjemedlemmar. Men även för strider som individer kämpar med inom sig själva.

Lyssna på En stund är vi vackra på jorden gratis

Historien består av ett flertal minnesfragment, där Vuong använder språkets kraft för att intensifiera berättelsen på ett skickligt sätt. En omtumlande historia om identitetsskapande, hierarkier och samhällsstruktur. Boken är en skarp skildring av hur samhällets normativa mönster har en tendens att skapa en förvrängd syn på fattigdom, immigration och homosexualitet. Samtidigt som Vuong på ett respektingivande sätt visar hur en människa kan skapa något förundrande ur något mycket trasigt. Ta del av Little Dogs berättelse genom att lyssna på En stund är vi vackra på jorden som ljudbok via valfri ljudboksapp. Samtliga tjänster låter dig lyssna på boken gratis under begränsad tid.