Mörkare - Femtio nyanser av mörker enligt Christian
Lyssna gratis här:

Mörkare - Femtio nyanser av mörker enligt Christian

År 2011 tog den brittiska författaren och tv-producenten Erika Leonard James världen med storm genom självpubliceringen av sin första bok "Femtio nyanser av grått". Efter den internationella succén med romanserien om entreprenören Christian Grey och litteraturstudenten Anastacia Steele, har E. L. James valt att återberätta händelserna från de tidigare böckerna fast med en fundamental ändring – skiftad berättarteknik. Tidigare har vi fått höra de dramatiska och destruktiva händelseförloppen kring mötet mellan Chris och Ana från Anas perspektiv, men i ljudboken "Mörkare" får du lyssna på den extravaganta kärlekshistorien, numera från Christians synvinkel. Berättelsen sprudlar dävna hemligheter som lyfts fram genom Chris tankegångar, där gamla sår rivs upp genom skarpa minnen från barndomen. Detta belyser vad som egentligen ligger till grund för hans sexuella preferenser och extrema kontrollbehov.

Berättelsen i "Mörkare" är alltså densamma som i trilogins andra bok "Femtio nyanser mörkare" där det uppstått en ovanlig twist. Genom att erbjuda internationella lyssnare Christians version, skapar E. L. James en alternativ berättelse till den tidigare versionen, vilket utgör en mångbottnad ramberättelse. Denna öppnar upp för tolkning kring parets förhållande som helhet, men genererar framförallt en inblick i Christians tidigare personliga erfarenheter. E. L. James gör ett djupdyk i den manliga karaktärens psyke och ger en detaljerad beskrivning av hur hans tidigare erfarenheter från barndomen format honom som människa senare i det vuxna livet. Christians psykologiska utveckling står därmed i centrum, där hans barndomstrauman såsom moderns överdos samt Chris traumatiska erfarenhet av att vara sexslav utforskas, och kopplas till hans relation till kvinnor.

Åtrå och den manliga blicken

Första mötet mellan Anastacia och Christian i "Femtio nyanser av grått" beskrivs som pinsamt och nervöst från Anastacias perspektiv. I kontrast, släpps lyssnaren i "Mörkare" in i Christians huvud under samma möte och förstår snabbt att hans tankegångar inte alls klingar jämnt med Anas. Christian beskådar henne och ger en detaljerad beskrivning av hennes ögon och hur han känner att hon kan se rakt igenom honom, vilket stämmer bra överens med vad E.L. James femte bok anspelar på – att få inblick i en annan person, men framförallt känslor som tidigare inte framkommit genom Anastacias synvinkel. I "Mörkare" blir Christians besatthet av Ana allt tydligare, samtidigt som hans syn på henne kryddas genom sexuella tankar och kommentarer som ständigt understryker hans syfte med att få henne att bli en del av hans måttlösa livsstil.

Lyssna på "Mörkare – femtio nyanser av mörker enligt Christian" gratis

En central revidering från den tidigare versionen av boken är oundvikligen växlingen från den kvinnliga protagonisten, Ana till den manliga, Christian. I audio-inspelningen av "Mörkare" har möjligen därför även ljudbokens inläsare skiftat från de tidigare böckerna. Uppföljarens röst tillhör numera Oscar Skagerberg, vilket adderar ytterligare autenticitet till berättelsen som fyller 17 timmar och 52 minuter. Lyssna på ljudboken gratis under en prova-på-period, och ta del av Christians och Anastacias story från ett nytt perspektiv. När du lyssnar på berättelsen kommer du förstå psykologin bakom huvudkaraktärens beteendemönster genom avslöjandet av hans tidigare erfarenheter, vilket följaktligen skapar djupare förståelse av Christians karaktär. Samtidigt öppnar "Mörkare" även upp för en jämförelse mellan de två versionerna genom deras olika perspektiv, vilket adderar sympati för karaktärerna. Väl värd att lyssnas på!